Nosaukums
Aritmētiskā izteiksme (aritmetika)
Laika limits
0.10s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
92%

Definīcija

Gudrinieku ciemā visa veida matemātika ir vienkāršota uz aritmētiskajām izteiksmēm ar operatoriem + un -. Ciema datoriem ir nepieciešams izveidot programmatūru, kura veiks šo aritmētisko izteiksmju skaitļošanu, lai varētu veikt lielākus uzdevumus.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā tiks dota aritmētiskā izteiksme, kuru veido 1 <= N <= 100 operandi, kuru vērtība 0 <= M <= 1000 ar + un - operatoriem.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos jāizvada viens skaitlis - aritmētiskā izteiksme.


Piezīmes

Aritmētiskā izteiksme: 20+4-0-7-11
Aritmētiskās izteiksmes rezultāts: 6


Paraugdati

Stdin
5-7+9
Stdout
7

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.