Nosaukums
AND skaitļotājs (andand)
Laika limits
0.50s
Atmiņas limits
16.0 MB
Grūtība
70%

Definīcija

Gudrinieku ciemā ir pieejami dažādi dīvaini datori. Viens no tiem balstās uz sekojošu darbību. Dots A un B, ir jāatrod mazākie Q un P, kur A <= Q < P <= B un Q AND P ir lielākais iespējamais skaitlis. AND operācija ir bitu operācija, kur Q un P biti tiek padoti AND operatoram kā operandi.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā un vienīgajā rindā tiek doti divi skaitļi 1 <= A < B <= 1000.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos jāizvada vienā rindā ar atstarpi Q un P.


Piezīmes

AND operācijas piemērs.

1010101
AND
1001011
=
1000001


Paraugdati

Stdin
5 10
Stdout
8 9

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.