Nosaukums
Atrodi anagrammas (anagram)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
94%

Definīcija

Kārlis literatūras stundās spēlē sekojošu spēli. Viņš izdomā kādu vārdu un tad cenšas atrast visas šī vārda anagrammas nejauši atvērtā grāmatas lapaspusē. Anagramma ir vārds, kurš iegūts, dotajam vārdam mainot burtu atrašanās vietas. Piemēram, vārds "strops" ir anagramma vārdam "sports". Diemžēl, Kārlis ne vienmēr ir pārliecināts, vai viņš ir atradis visas anagrammas, tādēļ viņš vēlas, lai Tu uzrakstītu programmu, kas viņam palīdzētu.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots Kārļa izvēlētais vārds, kurš sastāv no mazajiem latīņu alfabēta burtiem. Tā garums nepārsniedz 1000 burtus.
Otrajā rindā dots skaitlis N, cik daudz vārdu atrodas grāmatas lapaspusē (1 ≤ N ≤ 1000).

Tālāk seko vārdi no grāmatas. Katrs vārds atrodas savā rindiņā viens pēc otra. Visi vārdi sastāv tikai no mazajiem latīņu mazajiem burtiem a-z. Katra vārda garums nepārsniedz 1000.

Tiek garantēts, ka vismaz viens vārds no grāmatas lapaspuses būs anagramma Kārļa vārdam.


Izvaddatu raksturojums

Izvadiet visus vārdus, kuri ir anagrammas Kārļa izdomātajam vārdam, vienu pēc otra katru savā rindiņā. Vārdi jāizvada tādā pašā secībā, kādā tie ir doti ievaddatos.


Paraugdati

Stdin
post
5
stop
cat
pots
rat
car
Stdout
stop
pots

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.