Nosaukums
Angļu kods (akods)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
75%

Definīcija

Informācijas pārraidīšana un uzglabāšana ir uzdevums, kura veiksmīgai izpildei lieti noder dažādu kodēšanas sistēmu pārzināšana. Vienā no šādām sistēmām naturālie skaitļi tiek kodēti ar angļu alfabēta mazo burtu virknēm . No visām iespējamām burtu virknēm par derīgām tiek uzskatītas tikai tās, kurās burti ir sakārtoti leksikogrāfiskā kārtībā (t.i., katrs nākošais burts virknē atrodas alfabētā tālāk par iepriekšējo). Derīgās burtu virknes sauksim par "vārdiem".

Kodēšanas sistēmas īpašības ir sekojošas:

 • Visi vārdi ir sakārtoti pēc to garumiem augošā secībā.
 • Vārdi ar vienādu garumu ir sakārtoti leksikogrāfiskā (vārdnīcas) secībā.
 • Visi vārdi (sākot ar "a") tiek numurēti:
      a     1
      b     2
      ...
      z     26
      ab    27 
      ...
      az    51
      bc    52
      ...
      vwxyz   83681
      ...
  
  Vārdam piešķirtais numurs ir šī vārda kods.

Uzrakstiet programmu, kas dotai simbolu virknei nosaka, vai tā var kalpot par vārdu dotajā kodēšanas sistēmā, un, ja var, kāds ir šī vārda kods!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dota burtu virkne, kas sastāv no angļu alfabēta mazajiem burtiem. Virknes garums nepārsniedz 26 simbolus.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens vesels skaitlis - 0, ja ievadītā virkne nav vārds aprakstītajā kodēšanas sistēmā vai vārda kods, ja ir.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Rumānijas informātikas olimpiādē 2002.gadā.


Paraugdati

Stdin
bf
Stdout
55

Stdin
aab
Stdout
0

Stdin
vwxyz
Stdout
83681

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.