Nosaukums
Vecpilsētas ainava (ainava)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
78%

Definīcija

Gudrinieku ciema mērs Jānis uzskata, ka viņa ciema vecpilsēta ir visskaistākā visā valstī, taču kaimiņciemu mēri Kaspars un Deins tam atsakās piekrist. Deina, Jāņa un Kaspara mīļākais sporta veids ir galda teniss un katru otro sestdienas vakaru viņi tiekās, lai spēlētu šo spēli. Lai gan visus vieno sports, šie jaukie vakari vienmēr beidzās ar vecpilsētu strīdu... Ir pienācis laiks noskaidrot, cik skaista ir Gudrinieku ciema vecpilsēta un izbeigt strīdus! Pilsētu mēri ir vienojušies definēt vecpilsētas skaistumu kā ainavisko vērtību. 

Ainavisko vērtību nosaka sekojoši. Nostājas starp divām blakus ēkām. Skatās vienā virzienā un saskaita, cik ēkas ir redzamas. Ēku var redzēt, ja tā ir vismaz 1 vienību augstāka par iepriekšējo augstāko māju. Starp katrām divām ēkām ir iespējams izskaitļot divas ainaviskās vērtības – skatoties uz vienu un otru pusi. Visas vecpilsētas ainavisko vērtību aprēķina, saskaitot visas iespējamās ainaviskās vērtības. Gudrinieku ciema vecpilsēta ir māju rinda galvenās ielas labajā malā un sastāv no N mājām. Palīdzi Jānim, Kasparam un Deinam atrast Gundrinieku ciema vecpilsētas ainavisko vērtību.

 


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā ir dots naturāls skaitlis N (2 ≤ ≤ 100), māju skaits Gudrinieku ciema vecpilsētā.

Otrājā rindā doti N māju augstumi a1a2, ..., an (1 ≤ ai ≤ 109).


Izvaddatu raksturojums

Izvadiet vienu veselu skaitli M, Gudrinieku ciema vecpilsētas ainavisko vērtību.


Paraugdati

Stdin
4
5 2 5 6
Stdout
10

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.