Nosaukums
Tīkla adreses (adreses2)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
89%

Definīcija

Kāda tīkla protokola (TP) adrese sastāv no četriem naturāliem skaitļiem, katrs no kuriem nepārsniedz 999.
Skaitļi tiek atdalīti ar punktiem.
Tā, piemēram, 122.10.999.1 un 1.23.45.678 ir TP adreses, bet 7.07.1.1, 1.2.3.4.5, 11.12.0.13 un 2.34.56.7890 - nav.
TP adresē nodzēsa visus punktus un ieguva vienu garu skaitli.
Uzrakstiet programmu, kas ievadītam skaitlim nosaka, cik ir tādas TP adreses, no kurām varēja iegūt šo skaitli!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dots naturāls skaitlis, kura ciparu skaits nepārsniedz 12.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - to TP adresu skaits, no kurām iepriekšminētajā veidā varēja iegūt doto skaitli.


Piezīmes

Šīs adreses ir:
1.503.175.417
150.3.175.417
150.31.75.417
150.31.754.17
150.317.5.417
150.317.54.17
150.317.541.7

 
Uzdevums izmantots Latvijas 14.informātikas olimpiādes I (skolas) kārtā.
Autors: M.Opmanis


Paraugdati

Stdin
1503175417
Stdout
7

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.