Nosaukums
Septītnieki, divnieki un nulles (720)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
71%

Definīcija

Uzrakstiet programmu, kas dotam naturālam skaitlim n atrod mazāko naturālo skaitli s ar sekojošām īpašībām :
1) s>=n;
2) s decimālais pieraksts drīkst saturēt tikai ciparus 7, 2 un 0 un tas nesākas ar 0;
3) s decimālais pieraksts satur ne vairāk kā 20 ciparus
4) s dalās ar n bez atlikuma.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatos ir dota naturāla skaitļa n (0 < n < 500000) vērtība.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos jāizvada naturāla skaitļa s vērtība, vai arī vārds "NAV", ja skaitli ar norādītajām īpašībām dotajai n vērtībai atrast nav iespējams.


Paraugdati

Stdin
3
Stdout
27

Stdin
61
Stdout
70272

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.