Nosaukums
Septītnieki un nulles(prim) (70prim)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
46%

Definīcija

Ievadītam naturālam skaitlim N (1<N<400000) atrast un izvadīt tāda mazākā naturāla skaitļa B vērtību, kura decimālajā pierakstā var būt tikai cipari 7 un 0, un kurš dalās ar N bez atlikuma.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dota skaitļa skaitļa N vērtība.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada skaitļa B vērtība.

 


Piezīmes

Autors: M.Opmas


Paraugdati

Stdin
101
Stdout
707

Stdin
3
Stdout
777

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.