Nosaukums
Septītnieki un nulles (70)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
83%

Definīcija

Ievadītam naturālam skaitlim N (1<N<1000) atrast un izvadīt tāda mazākā naturāla skaitļa B vērtību, kura decimālajā pierakstā var būt tikai cipari 7 un 0, pie kam tā, ka neviena 0 skaitļa pierakstā neatrodas pirms 7, un kurš dalās ar N bez atlikuma.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dota skaitļa N vērtība.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada skaitļa B vērtība.


Piezīmes

Uzdevums izmantots "Baltijas algoritmizācijas skolas" projektā, kas tika organizēts ar "Sorosa fonds-Latvija" atbalstu 1996.gadā.

Autori: M.Opmanis, G.Lazdiņa


Paraugdati

Stdin
3
Stdout
777

Stdin
101
Stdout
7777

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.