Kods Nosaukums
sadpalin Sadalīšana palindromos
safe Seifa atvēršana
sahs1 Šahs - 1
sahs2 Šahs - 2
sahs3 Šahs - 3
sahs4 Šahs - 4
sahs5 Šahs - 5
sahs6 Šahs - 6
sahs7 Šahs - 7
sahs8 Šahs - 8
sahs9 Šahs - 9
sakarto3 Trīs skaitļu sakārtošana
salas Salas
samaksa Maksas ceļi
satiksme Satiksme
savada Savādā virkne
sazarojums1 Sazarojums1 iesācējiem
sazarojums2 Sazarojums2 iesācējiem
sazarojums3 Sazarojums3 iesācējiem
sazarojums4 Sazarojums4 iesācējiem
screws Skrūves
seq Skaitļu virkne
serials Seriāls diskos
shmoton Fotons Šmotons
shoko Šokolādes tāfelīte
shunas Skaitļu šūnas
sienaz Sienāzis
siltumtrase Siltumtrase
simetr Simetrijas
sixdegrees Sešas atsvešināšanās pakāpes